contact@oseasolutions.com

Maa-Vrij 9:00-17:00

[gtranslate]

Privacyverklaring

Introductie
Bij OSEA zijn we diep toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke informatie. Ons privacybeleid geeft de redenen voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens aan, evenals details over uw rechten. Dit beleid is van toepassing op persoonsgegevens die met ons worden gedeeld, hetzij rechtstreeks door individuen of via andere bronnen. We kunnen de verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid of zoals aangegeven op het moment van verzameling.

Persoonsgegevens omvatten informatie met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare levende personen. Bij OSEA verwerken we persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, en de methoden van verzameling, wettelijke basis voor verwerking, gebruik, openbaarmaking en bewaartermijnen kunnen variëren voor elk doel.

We zijn toegewijd aan transparantie wat betreft de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens. Om meer te weten te komen over onze specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten, verwijst u naar de relevante secties van dit beleid.

Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, stemt u in met het gebruik ervan door OSEA in overeenstemming met dit privacybeleid.

Beveiliging
Bij OSEA geven we de hoogste prioriteit aan de veiligheid van alle gegevens die we beheren. We hebben een robuust raamwerk opgezet bestaande uit beleidsregels, procedures en voortdurende training die professionele vertrouwelijkheid, gegevensbescherming, privacy en beveiliging omvat. We beoordelen voortdurend de effectiviteit van deze maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens onder onze zorg worden beschermd.”

Wanneer en hoe we persoonsgegevens delen en locaties van verwerking
We zijn toegewijd aan het delen van persoonsgegevens alleen wanneer dit wettelijk is toegestaan. Telkens wanneer we gegevens delen met derden, sluiten we contractuele overeenkomsten en nemen we beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen, zodat wordt voldaan aan onze strenge normen voor gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en beveiliging.

We werken samen met derde partijen die zich in verschillende landen bevinden om onze bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. Deze internationale samenwerking kan de overdracht van persoonsgegevens buiten de grenzen van de landen waar wij en onze klanten zijn gevestigd, omvatten. Dit kan landen buiten de Europese Unie (EU) betreffen en regio’s die geen specifieke wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens hebben.

Om de hoogste normen voor gegevensbescherming te handhaven, hebben we maatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens een passende bescherming krijgen. Bovendien worden alle overdrachten van persoonsgegevens buiten de EU uitgevoerd in volledige naleving van de wet.

In gevallen waarin persoonsgegevens worden overgedragen vanuit de EU naar een land dat niet door de Europese Commissie wordt erkend als een land dat een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt, worden dergelijke overdrachten uitgevoerd onder overeenkomsten die in overeenstemming zijn met de EU-vereisten voor internationale gegevensoverdrachten. Deze overeenkomsten, die Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen bevatten, kunnen hier worden bekeken.

Persoonsgegevens die door ons worden bewaard, kunnen worden overgedragen aan:

  • Derde partij organisaties die applicaties/functionaliteit, gegevensverwerking of IT-diensten aan ons leveren:
    We maken gebruik van de diensten van derde partij partners om onze servicelevering te verbeteren en om efficiënt te kunnen opereren en toezicht te houden op onze interne IT-systemen. Deze partners bieden een breed scala aan diensten, waaronder informatietechnologie, cloudgebaseerde software-as-a-service providers, identiteitsbeheer, website hosting en beheer, data-analyse, gegevensback-up, beveiliging en opslagoplossingen. De servers die onze cloudinfrastructuur ondersteunen en mogelijk maken, zijn veilig ondergebracht in datacenters over de hele wereld, wat kan leiden tot de opslag van persoonsgegevens in een van deze faciliteiten.
  • Derde partij organisaties die ons anderszins helpen bij het leveren van goederen, diensten of informatie.
  • Wetshandhavings- of andere overheids- en regelgevende instanties of aan andere derde partijen zoals vereist door, en in overeenstemming met, de toepasselijke wet- of regelgeving: Af en toe kunnen we verzoeken ontvangen van geautoriseerde derde partijen die vragen om de openbaarmaking van persoonsgegevens. Deze verzoeken kunnen verschillende doelen dienen, waaronder het verifiëren van onze naleving van relevante wet- en regelgeving, het onderzoeken van vermeende criminele activiteiten, of het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische rechten. We zullen alleen reageren op verzoeken om persoonsgegevens wanneer we hiertoe wettelijk zijn toegestaan, zoals bepaald door toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Wij erkennen dat transparantie een voortdurende verantwoordelijkheid is, daarom zullen we deze privacyverklaring regelmatig herzien.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 oktober 2023.

Rechten van individuen en hoe deze uit te oefenen

Individuen hebben specifieke rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, en gegevensbeheerders zijn verantwoordelijk voor het handhaven van deze rechten. Als gegevensbeheerders die bepalen hoe en waarom persoonsgegevens worden verwerkt, bieden we hieronder gedetailleerde informatie over deze rechten en hoe ze uit te oefenen.

Toegang tot persoonsgegevens:

U heeft het recht om toegang te krijgen tot persoonsgegevens die door ons worden bewaard als gegevensbeheerders. Om dit recht uit te oefenen, kunt u ons een e-mail sturen naar privacy@oseasolutions.com. We streven ernaar om snel te reageren op verzoeken om informatie, waarbij we alle wettelijk voorgeschreven termijnen (momenteel 30 dagen) naleven.

Wijziging van persoonsgegevens:

Om persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt bij te werken, kunt u ons een e-mail sturen naar privacy@oseasolutions.com. Als alternatief kunt u, indien van toepassing, contact met ons opnemen via de relevante registratiepagina van de website of uw persoonlijke gegevens bijwerken op relevante applicaties die zijn gekoppeld aan uw registratie. Na melding van onjuistheden in uw persoonsgegevens zullen wij, indien haalbaar, de nodige correcties aanbrengen.

Intrekking van toestemming:

Indien wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming (hoewel we doorgaans vertrouwen op andere wettelijke grondslagen), heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Om dit te doen, kunt u ons een e-mail sturen naar contact@oseasolutions.com. Om geen e-mails meer te ontvangen van onze marketinglijsten, kunt u klikken op de afmeldlink in de e-mails die u van ons ontvangt.

Overige rechten van betrokkenen:

Naast de rechten van toegang en wijziging zoals hierboven vermeld, kunnen individuen andere rechten hebben met betrekking tot de persoonsgegevens die wij bewaren. Deze rechten kunnen onder meer het recht op verwijdering, het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of bezwaar te maken tegen onze verwerking van persoonsgegevens, en het recht op gegevensportabiliteit omvatten.

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar contact@oseasolutions.com. 

Klachten:

Hoewel we hopen dat dit niet nodig zal zijn, als u een klacht wilt indienen over ons gebruik van persoonsgegevens, kunt u ons een e-mail sturen met de details van uw klacht naar contact@oseasolutions.com. We zullen alle klachten die we ontvangen onderzoeken en erop reageren.

Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, mocht u dit noodzakelijk achten.

WHAT WE OFFER

Comprehensive offshore outsourcing solutions

TESTIMONIALS

Words from our clients

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

Title Goes Here 4, january 2022

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Title Goes Here 4, january 2022

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

Title Goes Here 4, january 2022

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,

Title Goes Here 4, january 2022